COCORICO BLOG

our own recipes & culinary news

Blog |

Triễn Lãm Kỷ Niệm

    Một miếng giấy lót bàn và một ống bút màu sáp luôn có trên mỗi bàn ăn của Cocorico thoạt đầu chỉ có ý định để khách sự giải trí trong lúc chờ thức ăn lên, sau đó sẽ dùng…

    Please wait...